Другите блогове за нас

GovFaces несъмнено е революция в политическата комуникация, каквато рядко виждаме и която има потенциала да изгради наистина здрави връзки между гражданите и техните политически представители. Сама по себе си тази възможност е толкова вдъхновяваща, че много хора очакваха с нетърпение официалното лансиране на платформата в това число и екипът на GovFaces България. В израз на такъв порив на вдъхновение един от членовете на екипа ни и създател на Аз Управлявам описва нуждите на обществото ни и отговорите, които GovFaces дава. 

 

21-ви век отдавна се опитва да уцели правилната форма на политически диалог и растящата нужда от качествен и градивен диалог между граждани и техните политически представители е все по-осезаем. Блогове, социални мрежи и дискусионни форуми търсят верния път към създаването на съдържателен обмен в сферата на политиката и, въпреки че резултатите са променливи, навлизането на новите технологии отваря нови хоризонти за взаимодействие между активните граждани и активните политици. GovFaces е платформа от ново поколение, даваща гласност на европейските граждани в търсенето на обществено значими отговори и работеща във всичките 28 държави от Европейския Съюз. Благодарение на нея връзката с отговорните политици в Европейския Парламент ще бъде основана на познатите принципи на социалната мрежа като за първи път комуникацията ще бъде лично с тях. По този начин идеите, мечтите и предложенията на обикновения човек ще станат част от качествен диалог между граждани и политически деятели, който ще доведе до по-ефективно и отговорно управление на ЕС като цяло и на всяка страна-членка в частност.

На страниците на Аз Управлявам вече посочихме част от технологичните предимства на 21-ви век спрямо традиционните разбирания за правене на политика. Съвсем скоро ще разполагаме с едно от тези чудеса, дело на съвременните възможности за интерактивна връзка, което след години ще се питаме как сме водили политика без тях. Разбира се то не идва от родната политическа действителност, но ще доведе до осезаеми промени във възприятието ни за нея. И не на последно място то представлява такава иновация, която има потенциала да създаде ползи за всички в дългосрочен план.

Политическата комуникация се променя.

Нарастващият брой свързани мобилни устройства и все по-големият достъп до актуална информация водят до засилена политическа ангажираност на хората по цял свят. Социалните мрежи разрушават наложените принципи в обществения диалог между граждани и политици и ако двете страни се възползват от предимствата на новите технологии ще се стигне до безпрецедентно градивна комуникация в политически аспект. Най-показателните обществени събития в последните няколко години недвусмислено показаха, че обществото е способно да следи за ефективността в работата на народните представители и да реагира мигновено в случай на злоупотреби. Стана ясно, че активните граждани, макар и с различни възгледи, са способни да съединят информацията си, за да намерят устойчиво решение за всички. Видя се, че разнородни групи от хора могат да проявят солидарност помежду си и да потърсят обща воля за промяна. И на фона на това небивало развитие в политическата дейност на гражданското общество, едва 7% от дейността на политиците в социалните мрежи са посветени на диалог с него.

Какво да очакваме от GovFaces?

Въпреки очевидната нужда от промяна в политическата комуникация, в момента липсват инструментите, които ще позволят това да се случи. Нито активното гражданско общество разполага със социална мрежа, която да катализира диалога по важните обществени въпроси, нито политиците разполагат с канали, които да гарантират качествено съдържание във връзката им с отделни хора. GovFaces за първи път ще предложи платформа, в която участието е основано на контакта между граждани и съответния политически представител, и те за първи път ще могат да получат смислени отговори от хората, които имат най-голямо въздействие върху тях на местно, национално или европейско равнище.

По този начин GovFaces ще отговори на една нужда, която все повече се проявява в днешното демократично общество – да свърже всички политически участници, давайки им нужното пространство и инструменти, за да взаимодействат по един ефективен и градивен начин.

За целта в GovFaces ще има профил на всеки европейски депутат и комисар, който ще са обществено достъпни и чрез които ще се осъществява директната комуникация с тях. Платформата ще стартира през март 2014 и ще бъде част от предизборните дебатите за нов Европейски Парламент. По-късно през 2014 тази система ще се разрасне в няколко държави от ЕС, където всички политически представени лица от кметове и общински съветници до министри и депутати ще разполагат с профил за директна връзка с тях. За да гарантира успеха на платформата, тя разполага със възможност за приоритизиране на истински важните въпроси, зададени от потребителите, от самите потребители. Така се осигурява качествено захранване на дискусията с теми, отговорът на които е най-наложителен. От друга страна политиците ще имат възможността да записват отговари на видео, което да бъде публикувано и което да гарантира, че комуникацията не минава през посредници.

Малко повече за GovFaces в България

След събитията от 2013-та година е извън всякакво съмнение, че обществото ни има нужда от изграждане на работеща връзка между граждани и политици, основана на диалога и взаимното разбирателство. Освен това структурите на ЕС остават прекалено далечни и неразбрани за мнозинството от българите, поради което и странати ни изпитва трудности в оползотворяването на потенциала от членството ни в този престижен клуб. В този смисъл българското общество може да се възползва в две основни насоки от GovFaces. Първата е, че за първи път ще можем лично да участваме в дебати и проблеми, касаещи целия ЕС без да разчитаме на активността на институциите да ни посредничат в тази задача. Втората е, че диалогът между гражданското общество и българските политически представители най-накрая ще се състои по един непринуден, необременен и градивен начин. Не бива да пропускаме и факта, че ако GovFaces пожъне голям успех в България, страната ни ще бъде избрана за въвеждане на платформата на местно ниво и политическият живот ще получи този демократичен оттенък, който всички ние търсим от началото на Прехода.

 

Митко Цонев
Share: